หน้าหลัก > กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (กภป.)
 

 
 
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง  สีสวยหวาน 
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราขญ์ชาวบ้าน 
นวัตกรรมใหม่เพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก
เพิ่มภูมิที่ "โรงเรียนเกษตรกร" จ.ชัยนาท
พลิกนาเป็นดงโสน   แปรข้าวเป็นเห็ดตับเต่า
สาลิกา ทุเรียน 100ปี พังงาจ่อจดสิทธิบัตร GI
เห็ดทอบ เงินทุนจากป่าก่อนถึงฤดูเพาะปลูก 
ลูกชก ไม่ใช่ลูกชิด ของดีเมืองพังงา 
ผักกระชับ เมืองแกลง  กิโลละ 200  บาท 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก
ภูมิปัญญาที่หายไป  ชาวนาไทยปลูกข้าวไม่เป็น ?  
อย่าเมินปลาหมอไทย ปลาปล่อยตลาดใหญ่
นกแสก ลดต้นทุนสวนปาล์ม
 เลี้ยงโคนมอินทรีย์ กำไรต่าง 4 เท่า
บุกสมุนไพรไทย - เรื่องน่ารู้
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ใหม่ “ขาวบ้านนา 432”
ไก ...สาหร่ายบ้านหนองบัว อาหารแปรรูปที่ทรงคุณค่า  
  บ้านหัวอ่าว ..ลดต้นทุนเคมีผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เอง
เจ๋งปลูกข้าวในน้ำปรับตัวหนีดินฟ้าแปรปรวน
"โมกดอย" ไม้ป่าหายาก  ตระกูลโมก
สบู่ถ่านไผ่ ฆ่าแบคทีเรีย ขจัดสิ่งสกปรก ล้างพิษผิวหนัง
เพิ่มคุณค่าข้าวกล้องงอก เสริมธัญพืช-ผักและผลไม้
เลี้ยงมดแดง..เสริมรายได้ช่วยกันศัตรูพืช..สวนผลไม้
จากกากมะเขือเทศที่เหลือทิ้ง แปรรูปชาชง เอาใจคนรักษ์สุขภาพ
บิ​สกิต..​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ แปรรูป​ของ​เหลือ​เป็น​อาหาร
พัฒนาอาหารไทย..เป็นซุปผง โกอินเตอร์..ปรุงง่ายเปิบอร่อย  
เก็บใบตะไคร้ที่เหลือทิ้ง สร้างงานปั้นลอยตัว...กลิ่นหอม
โนนหินผึ้ง..เผาถ่านจากไม้ไผ่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
แหนมเห็ดสามอย่างเมนูตอบกระแสคนรักษ์สุขภาพ
กล้วยตากเคลือบช็อ กโกแลต ยกระดับ "เมนูพื้นบ้าน" สู่สากล
น้ำอ้อยหวาน...สบบง แปรรูปผลิตผลจากท้องถิ่น
จากโสนหางไก่..สู่มะลิวันแม่ เพิ่มคุณค่า..ยกระดับวัชพืชริมนา
เอกมหาชัย   ไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์ ทางเลือกของพืชพลังงานใหม่
เสน่ห์ขนมจีนแป้งสด คงเอกลักษณ์ อาหารชาวใต้
ปุ๋ยหมักจาก'ทะลายปาล์ม' จากเมล็ดยอดต้น กลับคืนผืนดิน
"คราม" ย้อมผ้าทนมีสองชนิด
เกษตรกรสตูลเจ๋ง! เพาะพันธุ์แกะแพนด้า เลี้ยงดูเล่น ราคาดี
กวาลอซีรา..ต้นแบบพอเพียง อยู่อย่างมีสุข..ตามวิถีชาวบ้าน
แม่โจ้...เนรมิต'ศูนย์เกษตรล้านนา' องค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาแบบมีชีวิต
หน่วยงานเครือข่าย
งานภูมิปัญาท้องถิ่น
สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชีวภาพ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กรมหม่อนไหม
กองนโยบายและเทคโนโลยีการเกษตร
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ประกาศ คำสั่ง /ผลการดำเนินงาน  
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
   เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
   เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕

ประวัติและผลงานของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ประจำปี ๒๕๕๕
 
บทความวิชาการ  
แนวคิด (หนึ่ง) ในการพัฒนาเกษตรกร
เขตการค้าเสรีอาเซียน : วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร
 
เอกสารวิชาการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
พันธุ์พืชแปลก
มะม่วงวัดวัง
มะพร้าวพวงทอง
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th