ความเป็นมา
บุคลากร
การประชุมสามัญประจำปี
การประชุมคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด
หน้าหลัก เครือข่าย เกี่ยวกับเรา กระดานสนทนา ข้อบังคับสมาคม ติดต่อเรา
สมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
ดาวน์โหลด VDO "๔๐ ปี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พลังแห่งการพัฒนา"
         ดาวน์โหลดเพลงแม่บ้านเกษตรกร
ภาพกิจกรรมสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ นายกสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ๑๕ พ.ย.๒๕๕๕
สมาคมฯ จัดประชุม
คณะกรรมการฯ
เพื่อวางแผนการตลาด
การนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์
ของ สมาชิกสมาคมฯ
มาจัดจำหน่าย
สมาคมฯ จัดอบรม
การขยายพันธุ์ยางพารา
ให้แก่สมาชิก
ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา
จังหวัดขอนแก่น
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ นายกสมาคม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นำพาสมาชิกไปจัดอบรม
ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
» ขอเชิญร่วมงาน "แม่บ้านเกษตรแฟร์" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 -7 เมษายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้งาม ถ.พระราม 5 นครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี
» ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร 
(24/10/2013)
» แจ้งผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร 
» แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2557"
» แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2556
   
ดาวน์โหลดเสียงข่าวประชาสัมพันธ์  
การขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกยางพารา ชุดที่ ๑
การขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกยางพารา ชุดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)  


เรียน สมาชิกสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ทางทีมงานจะขอสนันสนุนไฟล์ภาพ
ผลิตภัณฑ์คัดสรรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จำนวน 3 ภาพ ต่อ 1 กลุ่ม
เป็นไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอล แบบ(.JPG)
หรือไฟล์ที่ตกแต่งแล้ว แบบ(.AI)
เพื่อรองรับแผนการตลาด
ของสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
และใช้ช่องทางการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต่อไป
โดยกรุณาจัดส่งมายัง
E-mail : taramard_p7@hotmail.com

เชิญชม มิวสิควีดีโอ
เพลงแม่บ้านเกษตรกร
เชิญชม วีดีโอ
สมาคมแม่บ้านเกษตรกร

 

สมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐