หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคตะวันออก 9 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
48-P-0175532-1398526
รายละเอียดเพิ่มเติม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.จันทบุรี
กิจกรรมเด่น : ท่องเที่ยวชมสวนผลไม้และชิมผลไม้

ที่อยู่
 : 11/1 หมู่ 4 ตำบลเขาบายศรี
          อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 22120
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางนงลักษณ์   มณีรัตน์
โทรศัพท์ : 08-9834-9604
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
โทรศัพท์ : 0-3949-4288  
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ชลบุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
48-P-0221994-1368583
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนผลอำไพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ตราด
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม ผลไม้ในสวน
                      ช้อปผลไม้สดและแปรรูป
ที่อยู่
 : 105 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี
          อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
โทรศัพท์ : 08-1656-3841
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0-3951-1008

47-P-07472431579005-
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนศรียา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครนายก
กิจกรรมเด่น : ผลไม้ในขวดแก้ว  ต้นไม้แฟนซี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  การทำน้ำมันไบโอดีเซล
ที่อยู่
 : 44/2 หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง
          อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายไสว  ศรียา
โทรศัพท์ : 0-3738-4093
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ : 0-3731-1289 
47-P-0763627-1560915
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ปราจีนบุรี
กิจกรรมเด่น : จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ที่อยู่
 : 127/2 หมู่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก
          อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 25000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายสืบ  เจริญสุข
โทรศัพท์ : 0-3740-3723
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3721-2073   

47-P-0814051-1572448
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทับลานโฮมสเตย์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ปราจีนบุรี
กิจกรรมเด่น : มีที่พัก พร้อมร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิต
ท้องถิ่น ชมสวนดอกดาหลาและดอกหน้าวัวและสวนผลไม้ ที่อยู่ : 289 หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์
          อำเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี 25220
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นาง บุญจันทร์  ดากลาง
โทรศัพท์ : 08-1781-8857 , 08-1845-1252
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี
โทรศัพท์ : 0-3728-9098
47-P-0755130-1407067
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนผลไม้คุณไพบูลย์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม อิ่มในสวนผลไม้

ที่อยู่
 : 21 หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ
          อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายไพบูลย์  อรัญนารถ
โทรศัพท์ : 08-2210-0188, 08-9535-7008
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง
โทรศัพท์ : 0-3861-1392

47-P-0662844-1497848
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสาขลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมเด่น : เดินและล่องเรือเที่ยวบ้านสาขลา และชมบ่อกุ้ง
ที่อยู่
 : 256 หมู่ 3 ตำบลนาเกลือ
          อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายประยูร  สุวรรณนาวิน
โทรศัพท์ :08-1935-5925
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
โทรศัพท์ : 0-2453-7147 
48-P-
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนมะม่วงวงษ์นุกูล (แก้ไขจุดพิกัด)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สระแก้ว
กิจกรรมเด่น : มะม่วงส่งออก

ที่อยู่
 : 270  หมู่ที่ 1  ตำบลวังใหม่ 
         อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายวรเทพ  แก้ววงษ์นุกูล  
โทรศัพท์ : 08-9930-7216
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-3744-9783

   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th