หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร ระบบนี้เหมาะสำหรับ Google Chrome , Mozilla Firefox ,และ Internet Explorer v.9
                  ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร
                      
  dreamweaver statistics
 
  คำแนะนำการค้นหาข้อมูล พิกัด GPS
  1. เข้าสู่หน้าเว็บ สพก. http://www.farmdev.doae.go.th/
  2. คลิกระบบฐานข้อมูล > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
      กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร หรือ แบนเนอร์ หน้าเว็บ สพก.
  3. เลือกประเภทข้อมูล เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มยุว ฯลฯ
  4. คลิกเลือก แต่ละภาค ทั้ง 6 ภาค จะแสดงข้อมูลกลุ่ม
      องค์กร สถาบันเกษตรกร เป็นรายจังหวัด
  5. ข้อมูลจะแสดงรูปภาพ พร้อมข้อมูลพื้นฐาน กรณีต้องการ
      ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก" รายละเอียดเพิ่มเติม " ใต้ภาพ
  6. รายละเอียดเพิ่มเติม จะแสดงเป็นไฟล์ PDF ดังนั้น ต้อง
      ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ PDF บนเครื่องคอมฯ

ดู logo_gps ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  คำแนะนำการใช้งาน พิกัด GPS
  1. เมื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการพบแล้ว
  2. คลิกเลือกสัญลักษณ์ " " หน้าข้อความ
      หรือชื่อข้อความ นั้น ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบแผนที่ออนไลน์
  3. ปรากฏ logo
แสดงบนแผนที่ https://maps.google.co.th/
  4. คลิกที่ logo หรือชื่อข้อความด้านซ้ายของแผนที่
  5. สามารถชมภาพสถานที่เหมือนจริงได้ในระบบ streetview
      360 องศา ระดับพื้นผิวถนน(เฉพาะที่ google เปิดระบบ)
      โดย นำสัญลักษณ์รูปคนสีเขียว มาวางบนจุดพิกัด จะมี
      เส้นทางสีน้ำเงินขึ้นมารองรับ และแสดงภาพสถานที่จริง
   
คำแนะนำการสร้างจุดพิด gps บนแผนที่ออนไลน์
» ดาวน์โหลดไฟล์ VDO คำแนะนำ(ต้นฉบับ)
» ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth
» ดาวน์โหลด Code_GPS
พิกัด GPS กลุ่มยุวเกษตรกร พิกัด GPS กลุ่มแม่บ้านเกษตร
กลุ่มยุวเกษตรกร
        รายภาค/จังหวัด


กลุ่มยุวเกษตรกร
        ทั่วประเทศ


กลุ่มแม่บ้านเกษตร
       รายภาค/จังหวัด


กลุ่มแม่บ้านเกษตร
        ทั่วประเทศ


พิกัด GPS หมู่บ้านโครงการสายใยรัก ฯ พิกัด GPS กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร
หมู่บ้านโครงการสายใยรัก ฯ
       รายภาค/จังหวัด


หมู่บ้านโครงการสายใยรัก ฯ
       ทั่วประเทศ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร
        รายภาค/จังหวัด


กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร
        ทั่วประเทศ


พิกัด GPS ศูนย์ปราชญ์เกษตร พิกัด GPS ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปราชญ์เกษตร
       รายภาค/จังหวัด


ศูนย์ปราชญ์เกษตร
       ทั่วประเทศ


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
        รายภาค/จังหวัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
        ทั่วประเทศพิกัด GPS อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พิกัด GPS แหล่งเรียนรู้ ด้านเคหกิจเกษตร
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
        รายภาค/จังหวัด


อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
       ทั่วประเทศ

แหล่งเรียนรู้เคหกิจเกษตร
        รายภาค/จังหวัด


แหล่งเรียนรู้เคหกิจเกษตร
       ทั่วประเทศ


พิกัด GPS แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พิกัด GPS ร้านอาหารที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
       รายภาค/จังหวัด


แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
       ทั่วประเทศร้านอาหาร
       รายภาค/จังหวัด

ร้านอาหาร
       ทั่วประเทศระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร รายจังหวัด (กำลังประมวลผลเป็นรายจังหวัดเพื่อให้จังหวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป)
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
» กรุงเทพ
» ชัยนาท
นนทบุรี
» ปทุมธานี
» พระนครศรีอยุธยา
» ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
» อ่างทอง
» กาญจนุบรี
นครปฐม
» ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
» สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
» สุพรรณบุรี
» จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
» ตราด
» นครนายก
» ปราจีนบุรี
» ระยอง
» สมุทรปราการ
» สระแก้ว
» กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
» นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
» มหาสารคาม
มุกดาหาร
» ยโสธร
» ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
» สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
» หนองบัวลำภู
» อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

กำแพงเพชร
» เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
นครสวรรค์
» น่าน
» พะเยา
» พิจิตร
» พิษณุโลก
» เพชรบูรณ์
» แพร่
» แม่ฮ่องสอน
» ลำปาง
» ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์  
» อุทัยธานี
» กระบี่
ชุมพร
ตรัง  
นครศรีธรรมราช
» นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
» พัทลุง
» ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
การติดต่อประสานงาน

» โทร 0-2561-3743 , 0-2940-6025 
» E-mail : gps@doae.go.th, gps_doae@hotmail.com
» https://www.facebook.com/gps.farmdev
 

" num_posts="10" width="500">  
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th