หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาเกษตรกร
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานสถาบันเกษตรกร
   
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2559
แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2556 (16/07/2013)
ตรียมพบ..สุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 76
(16/07/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งผลักดันนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
(16/07/2013)
“กรมส่งเสริมการเกษตร” ดีเดย์สิ้นเดือนมิถุนายน เปิดให้บริการ “แผนที่ออนไลน์” แสดงข้อมูลรายละเอียด พิกัด กิจกรรม ของเกษตรกร กลุ่ม องค์กร และสถาบัน เกษตรกร รายพื้นที่ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ผ่านเว็บไซต์
www.farmdev.doae.fo.th (30/06/2013)
เร่งขับเคลื่อนฟื้นฟูงานเคหกิจเกษตรทั่วประเทศ หนุนเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน
“e-learning” (25/06/2013)
เปิดเวทีสภายุวเกษตรกรระดับชาติ พัฒนาเครือข่ายร่วมมือเยาวชนไทย (25/06/2013)
ย้ำเตือน!!..อย่าตัดทุเรียนอ่อน (11/06/2013)
ต่อยอดผลิตภัณฑ์‘ข้าวกล้องงอก’เพิ่มมูลค่า (10/06/2013)
ยกเครื่องฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมฯขยับปรับใหญ่ (06/06/2013)
ไทย - ญี่ปุ่นร่วมมือพัฒนาเยาวชนเกษตร (16/05/2013)
เตรียม ชม ชิม ช๊อป...... สุดยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้ (14/05/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างเอกภาพสับปะรดไทย (14/05/2013)
ยกย่องครูสาวเมืองสตูล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 56 (01/05/2013)
เดินหน้าดันเกษตรกรไทยเป็น.. “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” (30/04/2013)
เตรียมพบ...สุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ครั้งที่ 72
(30/04/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างเอกภาพมะม่วงไทย (30/04/2013)
ไทย - ญี่ปุ่นร่วมมือพัฒนาเยาวชนเกษตร (30/04/2013)
เกษตรกรผู้ปลูกมันได้ไร่ละ 10 ตัน คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ (10/04/2013)
ครูชายแดนใต้ คว้ารางวัลที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปีนี้ (10/04/2013)
สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สร้างรายได้ให้เกษตรกร
กว่า 2 ล้าน
(10/04/2013)
คลอดแผนที่ออนไลน์เกษตรกร โชว์รายละเอียดรายกลุ่มผ่านเว็บ (10/04/2013)
สุดยอด!! เกษตรกรสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาอาชีพทำสวน ปีนี้
(02/04/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำแม่บ้านเกษตรกร
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(02/04/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตร.. ทำข้อมูลเกษตรกรและองค์กร
ลงบนแผนที่ออนไลน์(GPS) (02/04/2013)
ไทย จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ผลงานยุวฯไทย-เทศ
กว่า ๗๐ ประเทศ
(25/03/2013)
เตรียมพบ...สุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ ๗๑ (25/03/2013)
เยี่ยม!! เกษตรกรลพบุรี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ปีนี้ (25/03/2013)
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer
(19/03/2013)
เยี่ยม !! ยุวเกษตรกรอุดรธานี คว้ารางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปี ๒๕๕๖
(19/03/2013)
สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สร้างรายได้ให้เกษตรกร
กว่า ๒ ล้านบาท (19/03/2013)
   
   
   
   
   
   
   
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th