หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ปี ๒๕๕๗  
» เกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา “ผลการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ 2557” พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในระดับประเทศ
» กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ระดมสุดยอดสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผู้ได้รับผลกระทบจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
» กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม 8 หน่วยงานในสังกัดคว้า 13 รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มากขึ้น 
» กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูก
ไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
» กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 57 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพ็ค เมืองทองธานี
» กษ. สนองนโยบายคืนความสุข จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุข สู่ประชาชน”
» เกษตรฯ” ลั่นเอาจริงปราบปรามปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรปลอม-ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจจับสารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์พืช 
» เกษตรฯ ขานรับนโยบาย คสช.เสริมมาตรการลดต้นทุนเกษตรกร เร่งขยายผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบลดต้นทุนผลิตข้าวสู่ชาวนาทั่วประเทศ 
» กระกรวงเกษตรฯ หารือการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร พร้อมสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ สำหรับเตรียมแผนรองรับ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
» กรมส่งเสริมการเกษตร.. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
» กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอุตรดิตถ์ ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557
» ยกเครื่องระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร เพิ่มศักยภาพวางแผนพัฒนาการเกษตร
» กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนเกษตรกรสู่ Triple Smart ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF
» พบ...สุดยอดสินค้าสุขภาพในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 83
» การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน “Smart Extension Officer To Triple Smart” ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF
» กรมส่งเสริมฯจับมือวิทยาลัยเกษตรโคอิบูจิ ส่ง 5 “ยุวเกษตรกรไทย” ฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่น
» เยี่ยม!! ยุวเกษตรกรนครปฐม คว้ารางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปีนี้
» เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาอาชีพทำไร่ เผยเคล็ดลับลดต้นทุนปลูกอ้อย
» กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงเกษตร
» สุดยอด!! ต้นแบบเตาอบไอน้ำสตรีมหนองหว้า คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำสวน ปีนี้
» 4 สตรีภาคเกษตร คว้ารางวัลสตรีดีเด่น สาขาส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
» เยี่ยม!! เกษตรกรกาญจนบุรี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปีนี้
» ขอเชิญร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระดับประเทศ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ณ วัดหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
» ครบรอบ 122 ปี “กระทรวงเกษตรฯ” เร่งยกระดับเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการจัดการผลิตสินค้าเกษตร สร้างความมั่นคง
ทางอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน มุ่งพัฒนาทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน
» กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท true Corporation จัดทำ Application โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมรพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558
» เกษตรฯ เตรียมเปิดตัวโครงการไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร
หนุนพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการกว่า 33 ชนิด 60 สายพันธุ์ ตั้งเป้าปลูกไม้ผลได้กว่า 6 ล้านต้นในพื้นที่ 2.4 แสนไร่
 
» ส้มแขกสันกาลาคีรี  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวนาชายแดนใต้
» ใบขลู่ สมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
» กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกต้อง ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557
» ตลาดนัดสายใยรักฯ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร
» ไทย – ญี่ปุ่น จับมือพัฒนายุวเกษตรกร แลกเปลี่ยนดูงานด้านเกษตรระหว่างประเทศ
» เชิญชม ชิม ช้อป...สุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านงานครัว ประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
» การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2557เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ (18/02/2014)
ปี ๒๕๕๖  
» กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “มหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี 2556” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคมนี้  (28 พ.ย. 2556)
» พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ” 5-8 ธันวาคม นี้ (27 พ.ย. 2556)
» “ศิริวัฒน์” ชี้กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย Asean Seafood hub  (26 พ.ย. 2556)
» กระทรวงเกษตรฯจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 (4 พ.ย. 2556)
» "วราเทพ" ลงพื้นที่ติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และจุดรับจำนำข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 หวังเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกขั้นตอน (14 ต.ค. 2556)
» กระทรวงเกษตรฯ แจงยอดคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทะลุ 1.09 ล้านราย เล็งหลังปิดรับขึ้นทะเบียน 15 ต.ค.56 นี้ พร้อมลุยตรวจพื้นที่เปิดกรีดยางได้มากขึ้น (8 ต.ค. 2556)
» “ยุคล” จี้สกย.เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรสวนยางให้ครบภายในกลางตุลาคมนี้ หลังผลขึ้นทะเบียนคืบกว่า 80% เงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 55 ล้านบาท
พร้อมมอบอสย.เร่งประสานสรุปข้อมูลแต่ละกระทรวงในการเพิ่มเป้าการใช้ยาง ในประเทศ
 (30 ก.ย. 2556)
» “ยุคล”เผยข้อมูลโซนนิ่งระดับพื้นที่ยังเคลื่อน เรียกประชุมหน่วยงานราชการ ในสังกัดและรองผู้ว่าฯ ทั่วประเทศเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน พร้อมมอบ
งานสรุปผลคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปี 57 เพื่อเตรียมแผนรับมือ และตั้งงบปี58 หนุนเกษตรกรหันปรับเปลี่ยนเข้าระบ
 (21 ก.ย. 2556)
» ก.เกษตรฯ เล็งนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฉบับที่ 3 มาใช้ ชูระบบ IT มีส่วนสำคัญต่อการผลิตของเกษตรกรและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ
(19 ก.ย. 2556)
» 8 ขั้นตอนลดต้นทุนการผลิตข้าว (27/08/2013)
» กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 6” 22 -25 ส.ค. นี้ที่ Event Hall เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 เปิดตลาดกระจายสินค้า หวังให้ทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(16/08/2013)
» กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด   ระว่าง 16-18 สิงหาคม 2556 ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
พบกับการจำหน่ายสับปะรดผลสดพันธุ์ ต่างๆ การแปรรูปสับปะรดการแข่งขันการ กินสับปะรดผลสด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ (16/08/2013)
» งานมหกรรมน้ำผึ้งไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก วันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2556 ณ สยามพาราก้อน กรุงเทพฯ พบกับความหลากหลายของชนิด
น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผึ้งไทย
» ย้ำเตือน!!..อย่าตัดทุเรียนอ่อน
» ต่อยอดผลิตภัณฑ์‘ข้าวกล้องงอก’เพิ่มมูลค่า
» ใช้แท็บเล็ตทำสำมะโนการเกษตร
» กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย
» กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เทิดพระเกียรติ ‘พระองค์ที’  ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม ๒๕๕๖
» เกษตรฯเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชื่อมแหล่งเงินทุนส่งลุยตลาดโลก
» พิพิธภัณฑ์เกษตรฯจัดตลาดนัด"เกษตรสงกรานต์" 6-7 เม.ย.
» “วาทิน คันธี” ยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 56
» กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ GISTDA หวังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนด้านการเกษตร 
» รับสมัครนิสิตหรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้าง Smart Farmer ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2556
» กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
» ก.เกษตรฯ เร่งเกษตรกรมารับใบรับรองเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/56 พร้อมกำชับให้พื้นที่เร่งการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการนำใบรับรองไปใช้สวมสิทธิ์
» กระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายจังหวัด ดันรายได้เกษตรกรสู่ 1.8 แสนบาท/ครัวเรือน/ปี พร้อมเตรียมออกประกาศกระทรวงชี้ความเหมาะสมพื้นที่เพาะปลูกพืชหลัก 6 ชนิดเป็นรายตำบล
» ก.เกษตร จับมือ มก. จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2556 ยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัย นำเกษตรไทยไปสากล” ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่าง 31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2556 
» กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ก.มหาดไทย ก.ทรัพยฯ ก.ไอซีที และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมฐานข้อมูลเกษตรกรลงบัตรประชาชน เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรให้ได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว หวังสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์สู้เออีซี
» กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิกออฟช่องทีวีเกษตร หวังเพิ่มช่องทางส่งผ่านข้อมูลด้านการเกษตรในทุกมิติ เสริมจุดแข็งการส่งต่อองค์ความรู้และนโยบายการพัฒนาทางการเกษตรของประเทศไปถึงเกษตรกรโดยตรง
» "วันเด็ก" มีงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร ๑๐" ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
   
ปี ๒๕๕๕  
» เชิญเที่ยว “ตลาดนัด” ใกล้กรุง…ชมวิถีความพอเพียง-สอนอาชีพ
» กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ ธกส. และม.เกษตรฯ หนุนขับเคลื่อนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้และวิทยาการที่เหมาะสม เพื่อเกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และสร้างโอกาสเชิงธุรกิจ 
» กระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบภารกิจงานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติบริหารงาน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการรักษาผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรทั้งประเทศ 
» กระทรวงเกษตรฯ จับมือ FAO และกรุงเทพมหานคร จัดยิ่งใหญ่ งานวันอาหารโลก 2555 “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก”
ณ ลานคนเมือง กทม. หวังทุกภาคส่วนตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหาร ลดความหิวโหยของประชากรโลก 
» "ยุทธพงศ์" ให้นโยบายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนาการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ
» ๑๔ พฤศจิกายน...วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
» กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลอดแผนอย่างเร่งด่วน...พร้อมรับมือ"เออีซี"
» “ประธานที่ปรึกษาฯ บรรหาร” ย้ำทุกขั้นตอนโครงการจำนำข้าวต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำชับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานรอบคอบป้องกันทุจริต 
» เกษตรฯ จับมือ ก.ท่องเที่ยว และ กทม. เดินหน้าโครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพ เล็งสร้างตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยพร้อมพัฒนาพื้นที่ อ.ปากน้ำกว่า 80 ไร่ เทียบชั้นท่าเรือคุณภาพ
» กรมส่งเสริมการเกษตร...45 ปี เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน - นานาสารพัน
» อ.ต.ก. ขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย จัดงาน “อ.ต.ก.เกษตรคุณภาพ” ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือกล้วยไม้งาม
» เกษตรฯ เร่งเพิ่ม GPS เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรถูกต้อง โปร่งใส ในโครงการรับจำนำให้ ตั้งเป้าลงลึกระดับตำบล เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้
» เชิญเที่ยว งานวันเกษตรเขาค้อ ครั้งที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.55 ณ สนามหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
» กรมส่งเสริมการเกษตรหนุน"คนเกษตร"คุณภาพ
» กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดัน GAP เดินหน้า "ครัวไทย ไปครัวโลก"
» 1 ทศวรรษ “ มกอช.” พร้อมก้าวสู่ผู้นำ..“มาตรฐานสินค้าเกษตรในตลาดอาเซียน”
» เกษตรฯ ตั้งอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2556- 2559 ตีกรอบ 3 เดือนแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศครอบคลุมทั้งการผลิตและตลาด 
» อบรม "ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท" ระหว่างวันที่ 19-20-21 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
» ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/2556 คืบหน้า
» ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม 55 - ทิศทางเกษตร
» เวทีอามาฟเร่งเดินแผนมุ่งสู่เออีซี ด้านรัฐมนตรีเกษตรฯ อาเซียน+3 เห็นชอบให้ ‘ไทย’ เป็นที่ตั้งสำนักเลขานุการ APTERR รวมทั้งสนับสนุนให้จัดตั้ง AFSIS เป็นกลไกถาวรในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
» ปลัด กษ. ตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด ชูระบบทำงานเป็นทีม บูรณาการงานของกระทรวงเพื่อเสริมความเข้มแข็ง ช่วยเกษตรกรรับประโยชน์สูงสุด ย้ำกรมวิชาการเกษตรดึงจุดแข็งด้านวิชาการถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ทำวิจัยต่อเนื่อง 
» โฮมสเตย์ “ผ้าไหม” จังหวัดสุรินทร์
» สู่ความมั่นคง...ด้วยงานพัฒนาเกษตร - เกษตรทั่วไทย
» 'ธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย' ชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
» ปลัด กษ. ตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด ชูระบบทำงานเป็นทีม บูรณาการงานของกระทรวงเพื่อเสริมความเข้มแข็ง ช่วยเกษตรกรรับประโยชน์สูงสุด ย้ำกรมวิชาการเกษตรดึงจุดแข็งด้านวิชาการถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ทำวิจัยต่อเนื่อง
» “สถานีเกษตรหลวงปางดะ” ศูนย์รวมงานวิจัยพันธุ์พืช - เกษตรทั่วไทย
» เกษตรฯ นำร่อง “สมุดทะเบียนเกษตรกร” ดีเดย์...10 จังหวัด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้
» แจ้ง สนง.เกษตรจังหวัด ติดต่อขอรับสมุดการเงินกองทุนเพื่อการเกษตร
ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
» กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 5” เลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม พร้อมชมการประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ หวังฟื้นสภาพเศรษฐกิจด้ามขวานทอง
» เกษตรฯ เร่งเดินเครื่องโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนองแนวพระราชดำริให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
» “ปลัดเกษตรฯ” แนะกลุ่มเกษตรกรเร่งสร้างความเข้มแข็งพร้อมรับ AEC ควบคู่ใช้ระบบสหกรณ์สร้างความมั่นคงทางการเงิน และเชื่อมโยงการตลาด 
» กระทรวงเกษตรฯ แจงผลงาน 1 ปีเข้าเป้า ชี้จีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้เจอวิกฤติน้ำท่วม คาดปี 2555 จีดีพีภาคเกษตร
จะขยายตัวได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากปี’54 ร้อยละ 4.3 ยันเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรสู้ตลาดโลก
 
» ไทยเล็งกระจายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเข้าสู่ตลาดหนานหนิงประเทศจีน หวังเพิ่มโอกาสการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่มือผู้บริโภคชาวจีนโดยตรง 
» กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
รับจำนำสินค้าเกษตร ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
» เกษตรฯ ชี้ปริมาณน้ำฝนขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยแม้น้ำเหนือจะมีมาก ทั้งยังส่งผลดีต่อภาคการนอกเขตชลประทาน
พร้อมยันเขื่อนใหญ่ในลุ่มเจ้าพระยายังรับน้ำได้อีกมาก 
» เกษตรฯ หารือภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยในเออีซี แจงกลุ่มสถานภาพสินค้าเกษตรสำคัญ 16 ชนิด ดันมาตรการให้ไทย
ยังคงเป็นผู้นำการผลิต และศูนย์กลางการค้าในเออีซี
 
» ก.เกษตรฯ รุกเพิ่มศักยภาพเกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ คลอดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2556 – 2559 
» ก.เกษตรฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคทั่วโลก 
» สพก.ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
» ความร่วมมือการจัดทำทีวีชุมชน และหลักสูตรเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ของ 8 หน่วยงาน
» “รองฯ นิวัติ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชมุกดาหารและนครพนม เล็งหาแนวทางอำนวยความสะดวกขยายการค้าสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านเส้นทาง R8/ R12 และร่วมประชุมตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์กในเวียดนามและจีน
 
» “รมช.กษ.” ชี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เชื่อมโยงตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
» เกษตรฯ เร่งเดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวงดับแล้ง ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง 
» เกษตรฯ เตรียมต่อยอดผลสำเร็จโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน
ขยายผลยังพื้นที่มีศักยภาพผลิตปาล์มให้ได้ตามมาตรฐาน RSPO
 
» กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบหลักการ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
» เกษตรฯ เตรียมชงแผนจัดรูปที่ดินทั่วประเทศอีกกว่า 1.2 ล้านไร่ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ
พร้อมตีกรอบความเหมาะสมการจัดรูปที่ดินตามหลักเกณฑ์ความเพียงพอของแหล่งน้ำต้นทุน ความพร้อมด้านวิศวกรรม และประชาชนมีส่วนร่วม
» ก.เกษตรฯ จัดประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ระดับประเทศ ปี 2555 เพื่อเชิดชูคุณภาพไหมไทย
และรักษาวิถีการผลิตเส้นไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงอยู่คู่ชุมชน
 
» กระทรวงเกษตรฯ สนองพระราชดำริพระเทพฯ ที่ทรงห่วงใยพันธุ์ทุเรียนนนท์ที่อาจะสูญหายจากอุทกภัยปี 54 รัฐมนตรีเกษตรฯ ระบุการกู้พันธุ์ทุเรียนนนท์
16 สายพันธุ์สำเร็จ ตั้งเป้าขยายพันธุ์เร่งส่งคืนชาวสวนทุเรียนนนท์ปี 55 กว่า 25000 ต้น
 
   
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th