หน้าหลัก > VDO ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕
บันทึก VDO งานส่งเสริมการเกษตร    ปี ๒๕๕๗
     
25 สิงหาคม 2557
แถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


12 มิถุนายน 2557
เปิดตัว งาน " กีฬา DOAE เกมส์"
ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กรุงเทพมหานคร


27 พฤษภาคม 2557
สัมมนาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5


รายการวิทยุ "เกษตรปราดเปรื่อง"
AM 1386 khz
(ออกอากาศ 25 พ.ค.2557 11.00-12.00 น.)
ตอน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


12 - 14 พฤษภาคม 2557
การสัมมนาการสร้างเครือข่าย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ บรูคไซด์  วัลเล่ย์ รีสอร์ท ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง  


รายการวิทยุ "เกษตรปราดเปรื่อง"
AM 1386 khz
(ออกอากาศ 18 พ.ค.2557 11.00-12.00 น.)
ตอน ผลงานเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ในงานวันพืชมงคล ปี 2557


24 เม.ย.2557
วีดิทัศน์ยุวเกษตรกรพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไกล


11 เม.ย.2557
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5


8 เม.ย.2557
เยาวชนเกษตร JAEC เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5


4 เม.ย.2557
งาน "Meet the press & Friends"
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5


25-27 มี.ค.2557
สัมมนาแม่บ้านงานครัว
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

6 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
เชิญเที่ยวงานเทศกาลสตอเบอรี่
และของดีอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
30 มกราคม 2557
นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้สัมภาษณ์ รายการ HardCoreNews ประเด็นเกี่ยวกับ "ภัยแล้งมาเยือน...เคราะห์ซ้ำชาวนาไทย" ออกอากาศ
ทางช่อง 5 เวลา 18.05 น.
(ขอขอบคุณ ช่อง 5 และเว็บไซต์ http://tv.ohozaa.com/)
29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557
งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2
ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
11 มกราคม 2557
งานวันเด็กแห่งชาติ
ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (ติดตลาดไทย) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

10 มกราคม 2557
แถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (ติดตลาดไทย) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
9 มกราคม 2557
ผอ.สพก.รับมอบของขวัญวันเด็ก
จากศูนย์สารสนเทศ
       
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th